Prezentare Companie
Prezentare Companie Imprimare E-mail

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA (CNCF „CFR” SA) îşi desfăşoară activitatea în clădirea Palatului CFR, din B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti


    Înfiinţată în 1998, în urma reorganizării fostei SNCFR, CNCF „CFR” SA este compania care administrează şi întreţinere infrastructura feroviară - publică sau privată.


    CNCF „CFR” SA pune la dispoziţia tuturor operatorilor feroviari întreaga reţea de cale ferată pentru a efectua în condiţii ecologice şi de siguranţă transportul călătorilor sau al mărfurilor.


    CNCF “CFR” SA – gestionara infrastructurii – face paşi importanţi prin aplicarea strategiei naţionale şi a proiectelor paneuropene, referitoare la interoperabilitate şi creşterea calităţii serviciilor. Obiectivul prioritar la nivel naţional este cel de aliniere la proiectele de dezvoltare a transporturilor europene.